Czorsztyn

Góra Wdżar stanowi centrum sportów zimowych. Zwolennicy jazdy na nartach spotykają się zimą na zboczach góry Wdżar wznoszącej się 767 m n.p.m. (stoki oświetlone, w razie potrzeby sztucznie naśnieżane, z krzesełkowym i orczykowymi wyciągami narciarskimi). Ciekawostką jest przeszłość góry – najpierw była wulkanem, od 1870 roku kamieniołomem andezytu, dziś jest doskonałym punktem widokowym na Jezioro Czorsztyńskie i okoliczne pasma górskie. Czorsztyn noclegi

Latem można wyjechać na górę Wdżar wyciągiem krzesełkowym. Atrakcją jest zjazd torem saneczkowym typu roller coaster długość trasy 1000 m., średnie nachylenie zjazdu wynosi 12 procent, a różnica poziomów to 84 m /najdłuższy w Polsce/. noclegi Czorsztyn

Pomysł utworzenia paku narodowego na terenie Pienin zrodził się z zachwytu dla niespotykanych walorów tej ziemi. 1 czerwca 1932 roku powstała jednostka organizacyjna pn. „Park Narodowy w Pieninach”, która wespół z powołanym w lipcu 1932 roku Słowackim Rezerwatem Przyrodniczym w Pieninach, utworzyła pierwszy w Europie pograniczny park narodowy. Czorsztyn pokoje do wynajęcia

Obecnie  Pieniński Park Narodowy obejmuje 2346,16 ha ziemi. Charakteryzuje go duża różnorodność biologiczna – wyodrębniono tu 12 naturalnych i 9 zastępczych zbiorowisk roślinnych. Spośród naturalnych ekosystemów na szczególną uwagę zasługują murawy naskalne – najczęstsze siedlisko pienińskich endemitów i reliktów, a także rzadkich roślin wysokogórskich i kserotermicznych. Jedyny w swoim rodzaju ekosystem naturalny stanowią reliktowe laski sosnowe z niskimi, przedziwnie powykręcanymi starymi drzewami rosnącymi na szczytach skał. Wśród ekosystemów zastępczych – czyli takich, które wykształciły się pod wpływem tradycyjnej gospodarki rolnej – szczególne miejsce zajmują łąki porośnięte storczykami. Czorsztyn pensjonaty
Teren Pienińskiego Parku Narodowego udostępniany jest do zwiedzania, a także do prowadzenia prac badawczych. Około 25% powierzchni parku stanowią ścisłe rezerwaty przyrody, z których najładniejszymi są: Macelowa Góra, Masyw Trzech Koron, Dolina Pienińskiego Potoku. Na obszarach objętych ochroną ścisłą możliwa jest obserwacja naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych. Zwiedzanie parku to doskonała okazja do bliskiego kontaktu z naturą, bezcenna lekcja biologii i szansa na zregenerowanie sił fizycznych i psychicznych. Czorsztyn domki
Historia budowy sztucznego zbiornika Jeziora Czorsztyńskiego sięga początku
XX wieku. Gorącym orędownikiem budowy zapory w rejonie ustawicznie nękanym powodziami był wybitny specjalista i twórca podobnych obiektów w Szwajcarii, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej – Gabriel Narutowicz. Prace nad projektem zapory przyspieszyła powódź z 1934 roku, ale ostateczna decyzja o rozpoczęciu budowy zbiorników nastąpiła dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych. Wiązała się z nią konieczność wybudowania nowych osiedli mieszkaniowych dla osób z terenów przewidzianych w planach zagospodarowania do wyburzenia, a także z budową dróg nad przyszłym zalewem.

W 1975 roku rozpoczęto budowę trzech zapór czołowych: głównej Czorsztyn -Niedzica, zapory Sromowce i zapory na potoku Niedziczanka. W 1994 roku oddano
do użytku zbiornik wyrównawczy tzw. Jezioro Sromowieckie w Sromowcach Wyżnych. Za zrządzenie losu można uznać datę zakończenia inwestycji w  lipcu 1997 roku – roku pamiętnej dla Polaków wielkiej powodzi. Wtedy też o celowości istnienia zapory na Dunajcu przekonali się wszyscy ci, którzy do tej pory sceptycznie odnosili się do tego pomysłu.
W czasie największej fali powodziowej zespół zbiorników przechwytywał około 60% wzburzonych wód, zapobiegając prawdziwej katastrofie.

Zapora główna Czorsztyn – Niedzica to największa w Polsce zapora ziemna
o wysokości 56 i długości 404 metry. Woda z Jeziora Czorsztyńskiego przepływa przez dwie sztolnie do usytuowanej poniżej zapory elektrowni wodnej, poruszając dwie turbiny. Ilość uwalnianej w ten sposób ekologicznie czystej energii szacowana jest na około 160 mln kWh rocznie. Po przejściu przez elektrownię woda uchodzi do Jeziora Sromowieckiego.

Budowa zapory wiązała się z niemałą ingerencją w środowisko naturalne. W trosce
o mieszkających tu przedstawicieli fauny powstała sztuczna Ptasia Wyspa, na której ptaki zakładają gniazda lęgowe. Nad Jeziorem Sromowieckim zamontowano bariery uniemożliwiające żabom wchodzenie na drogę, gdzie wcześniej masowo ginęły pod kołami samochodów. Po wschodniej stronie jeziora wybudowano dla nich Żabie Stawy – tam płazy składają skrzek. Trwają prace nad utworzeniem na skarpie zapory stanowiska dla najpiękniejszego z motyli pienińskich – niepylaka apollo. Dowodem na przyjazne współistnienie człowieka i przyrody są mieszkające w okolicach elektrowni, niezwykle rzadkie czarne bociany.